Wonen nabij hoogspanning

Wonen nabij hoogspanning

Maatschappelijke discussie

De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Het kabinet heeft besloten met ingang van 2017 een regeling te introduceren op basis om een aantal bovengrondse hoogpspanningsverbindingen van 50, 110 en 150 kV door bebouwd gebied onder de grond te leggen (verkabelen).
Mensen die onder de geleiders van een 220 of 380 kV verbinding wonen komen in aanmerking voor uitkoop. Dat geldt ook voor mensen buiten stedelijk gebied onder een 110 of 150 kV verbinding.

Uitkoop

In Nederland staan ongeveer 400 woningen direct onder de geleiders van een 220 of 380 kV verbinding of buiten stedelijk gebied onder 110 kV of 150 kV verbinding.
De uitkoopregeling houdt in dat de gemeente uitkoopt en het Rijk de kosten hiervan betaalt. Voorwaarde is dat de gemeenten zorgt dat de vrijkomende woning niet meer voor bewoning in aanmerking komt. De regeling treedt in 2017 in werking en heeft een looptijd van 5 jaar.

Verkabelingsprogramma

Voorwaarde voor verkabeling (van 50, 110 en 150 kV verbindingen) in bebouwd gebied is dat de betreffende gemeente 25% van de kosten draagt. De looptijd van het verkabelingsprogramma is 15 jaar. TenneT gaat het programma uitvoeren. Wel is een wetswijziging nodig. Het Kabinet bereidt deze voor. De wetswijziging regelt dat TenneT de kosten kan verdisconteren in de transporttarieven. Het gaat in Nederland totaal om maximaal ca. 135 km.

Tweede Kamer

Op 3 juli 2014 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het programma 'uitkoop en verkabeling'. De brief van de Minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer kunt u hiernaast downloaden. 

Vragen en achtergrondinformatie

Meer (achtergrond)informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van Economische Zaken per e-mail op het adres uitkoopenverkabeling(at)minez.nl of telefonisch op 070-3798911.

Downloads

Downloads

Brief Minister EZ 2015

Naar download

(copy 3)

Brief minister EL&I 2014

Naar download

Brief minister EL&I 2013

Naar download

Brief minister EL&I 2012

Naar download

Tweede Kamer brief Minister Verhagen

Brief 14 december 2011

Naar download

Tweede Kamer brief Minister verhagen

Brief 8 juni 2011

Naar download

Brief TenneT aan tweede kamer

mei 2011

Naar download

Netkaart

Netkaart

Hoogspanningsnet beheerd door TenneT

Naar download