Elektriciteitsnet

Elektriciteitsnet

Een veilig en ononderbroken transport van elektriciteit is voor ons het allerbelangrijkst. Storingen moeten te allen tijde voorkomen worden. TenneT bereikt dat door de kwaliteit en capaciteit van het hoogspanningsnet voortdurend te bewaken. Op plekken waar veel elektriciteit gebruikt wordt of wordt geleverd, moet het netwerk in staat zijn veel energie te transporteren. Dat kan bijvoorbeeld door het netwerk geschikt te laten zijn voor een hogere spanning of door dikkere kabels te gebruiken. TenneT transporteert alleen hoogspanning (een spanning van 110.000 Volt (110 kV) en hoger). TenneT verbindt het hoogspanningsnet met distributienetwerken via hoogspannings- of schakelstations. Deze knooppunten bestaan onder andere uit transformatoren die een hoge spanning omzetten in een lagere spanning, die geschikt is voor huishoudens, bedrijven en instellingen.

Balanceren

TenneT transporteert elektriciteit vanaf de bron (opwekking) naar de distributienetten. Die brengen de stroom bij gebruikers. Elektriciteit kan moeilijk worden opgeslagen en is dus niet op voorraad aanwezig. Om een continue levering van elektriciteit te garanderen, moeten vraag en aanbod dan ook 24 uur per dag en 7 dagen per week in balans worden gebracht. TenneT maakt gebruik van instrumenten als regelvermogen, reservevermogen en noodvermogen om pieken en dalen in vraag en aanbod op te vangen. In samenwerking met Europese netbeheerders vindt ook grensoverschrijdende compensatie van overschotten en tekorten van elektriciteit plaats.

Download

Download

Netkaart

Netkaart

Hoogspanningsnet beheerd door TenneT

Naar download

View short film

Wonen nabij hoogspanning

Wonen nabij hoogspanning

Lees de brochure: ‘Wonen in nabijheid van hoogspanning’

Naar download