Systeemdiensten (gedeeltelijk) onverschuldigd door u voldaan ?

Systeemdiensten (gedeeltelijk) onverschuldigd door u voldaan ?

Naar aanleiding van een uitspraak door het CBb in een geschil tussen DOW Benelux BV en de NMa (LJN: BX4127) is een vraagstuk ontstaan aangaande mogelijke onverschuldigdheid van betaalde systeemdiensten ("SDT") voor de periode tot en met 30 juni 2011.

De afgelopen maanden heeft TenneT samen met de NMa en het Ministerie van Economische Zaken een toetsings- en uitvoeringskader voorbereid om de gevolgen van de uitspraak voor alle vergelijkbare marktpartijen met de RNB's non-discriminatoir uit te kunnen voeren.
Onderstaand treft u downloads aan, die dienen als hulpmiddel voor u om vast te stellen of, en zo ja voor welk deel (volume & periode), door u betaalde SDT mogelijk onverschuldigd zou zijn voldaan. Voor dit gedeelte komt u dus mogelijk in aanmerking voor restitutie.
Indien u meent recht te hebben op (gedeeltelijke) restitutie van door u betaalde SDT, dient u dit aan te tonen met diverse (bewijs)stukken. Deze onderbouwing zal door uw netbeheerder worden getoetst en indien uit deze toetsing blijkt dat u inderdaad recht heeft op (gedeeltelijke) restitutie, zal uw netbeheerder dit aan u bevestigen en het bedrag aan u restitueren.

Op deze pagina vindt u informatie over actuele ontwikkelingen, meest gestelde vragen en kunt u de benodigde formulieren downloaden. Voor meer informatie en vragen kunt u ook mailen naar uw netbeheerder:

Downloads

Downloads

Downloads

Aanvraagformulier restitutie systeemdienstentarief

Naar download

Controleprotocol voor de controle van de opgave betaalde syteemdiensten

Naar download

Controleprotocol voor de gesplitste opgave van eigen en derden gebruik van systeemdiensten

Naar download

FAQ

Veelgestelde vragen

Naar download

Toetsingskader

Toetsingsschema Leidraad

Naar download