Programmaverantwoordelijkheid

Programmaverantwoordelijkheid

Programmaverantwoordelijkheid is de verantwoordelijkheid van afnemers en vergunninghouders om programma's voor productie, transport en verbruik van elektriciteit op te stellen voor de netbeheerders en zich overeenkomstig deze programma's te gedragen.

Waarom programmaverantwoordelijkheid?

In Nederland zijn partijen vrij elektrische energie te kopen van of verkopen aan wie ze maar willen. Voor deze transacties gaan partijen contractueel geregelde koop- en verkooprelaties aan. In de contracten kunnen partijen dagelijks uitvoeringsafspraken maken (leveringsinstructies of afroeporders). 

Deze afspraken leiden tot transporten via het elektriciteitsnet. In de praktijk verlopen de daadwerkelijke productie en/of het verbruik niet altijd precies volgens de afspraken, hetgeen leidt tot onbalans. Daarom is een systeem nodig om de verschillen tussen transacties en werkelijkheid te verrekenen. In Nederland is gekozen voor een systeem van programmaverantwoordelijkheid. TenneT stelt de verschillen vast en zorgt voor de verrekening. 

Hoe werkt het in het kort?

Door TenneT erkende partijen, de programmaverantwoordelijken (PV's), informeren TenneT dagelijks over de geplande transacties voor de volgende dag met andere PV's. De som van alle transacties per PV heet een Energieprogramma (E-programma). TenneT controleert alle E-programma's op consistentie.

De regionale netbeheerders informeren TenneT over de daadwerkelijk afgenomen en/of ingevoede hoeveelheid elektriciteit per PV. Het verschil tussen het Energieprogramma en de daadwerkelijke meetwaarden, gesommeerd per PV, vormt de onbalans.

Vormen van programmaverantwoordelijkheid

Volgens de Elektriciteitswet moeten alle aangeslotenen hun programmaverantwoordelijkheid regelen. In de Systeemcode staat bij wie zij die verantwoordelijkheid kunnen onderbrengen: bij alle door TenneT erkende rechtspersonen en voor zover die door TenneT zijn erkend als programmaverantwoordelijken. 

Er zijn twee soorten erkenningen: een handelserkenning en een volledige erkenning. In de Systeemcode zijn de eisen geformuleerd waaraan een rechtspersoon moet voldoen om door TenneT erkend te kunnen worden. De aanvrager moet:

  • deskundig zijn op het gebied van techniek, administratie en dergelijke; daartoe hoort ook het kunnen werken met elektronische berichten om E-programma's in te dienen;
  • een financiële zekerheidstelling afgeven;
  • de overeenkomst met TenneT aangaan.            

Een volledig erkenning houdt in dat een erkende rechtspersoon programmaverantwoordelijkheid mag dragen voor aansluitingen. Bij een handelserkenning mag dat niet.

De toelichting PV algemeen kunt u rechts op deze pagina downloaden.

Downloads

Downloads

Toelichting PV algemeen

Toelichting PV algemeen

Naar download