Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Aansluitdienst

Op verzoek verzorgt TenneT een aansluiting op haar net (110kV en hoger). In een oriënterend gesprek worden samen met de aanvrager de mogelijkheden besproken. Vervolgens wordt van de beste oplossing een technisch ontwerp gemaakt en door TenneT offerte uitgebracht voor het realiseren van de aansluiting. Na opdracht wordt de aansluiting gebouwd en in bedrijf gesteld.

Voor het realiseren van een aansluiting is de aanvrager een vergoeding aan TenneT verschuldigd, het zogenoemde initiële aansluittarief. Voor het in stand houden van de aansluiting wordt is een maandelijkse periodieke aansluitvergoeding verschuldigd.

De aansluitdienst, het recht hierop en bepalingen erover zijn vastgelegd in wet- en regelgeving die op de website van de ACM staan.

Klantcontact


Related

Customer news

All market and customer related news.

Lees meer

Customer Care Centre

Our customers are important to us and we apply high standards to our customer service, which we constantly strive to improve.

Lees meer

Our customers

Our customers include everyone connected to the high voltage electricity grid as well as the parties responsible for metering and programme responsible parties.

Lees meer