Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Tarieven

Het tarief van TenneT in Nederland bestaat uit een aansluittarief en transportkosten.

Initieel aansluittarief

Het initiële aansluittarief dekt de kosten voor het maken van de aansluiting op het net. Dit tarief kan variëren omdat het gaat om maatwerk.

Periodiek aansluittarief

Het periodieke aansluittarief dekt de kosten van het onderhoud en, mocht het nodig zijn, het vervangen van de aansluiting. Het periodieke aansluittarief is een vast bedrag dat per jaar wordt berekend. 

Transporttarieven

Alle partijen die aangesloten zijn op het landelijk hoogspanningsnet – regionale netbeheerders, elektriciteitsproducenten en industriële grootverbruikers – betalen een tarief voor transport voor elke gebruikte aansluiting. Het tarief dekt de kosten van de transportdienst.

Er zijn twee tarieven voor transport:

  1. het transport-onafhankelijke verbruikerstarief (TOVT) dekt de kosten die geen direct verband houden met de transport van elektriciteit. Dit zijn bijvoorbeeld de administratieve verwerking van meetgegevens, het beheer van het aansluitregister en de kosten voor facturatie.
  2. het transport-afhankelijke verbruikerstarief (TAVT) bestaat uit een eenheidsprijs per kilowatt. Afhankelijk van het aantal uren dat de aangeslotene het transportnet gebruikt geldt een hoger of lager tarief. TenneT berekent het TAVT aan grootverbruikers en regionale netbeheerders die rechtstreeks op het landelijk hoogspanningsnet zijn aangeslotenen.   

Tarievenbesluiten

De transporttarieven staan vermeld in het jaarlijkse tarievenbesluit dat door de ACM wordt gepubliceerd. In het tarievenbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen aangeslotenen op het EHS-net (220 en 380 kV) en het HS-net (110 en 150 kV). De verschillende transporttarieven kunt u in het downloadoverzicht terug vinden.

Dutch Tariffs

Tarievenbesluit 2017 (249 KB, pdf, 10-01-17)

Tarievenbesluit 2017 Download Download
Tariffs 2016 (238 KB, pdf, 17-06-16)

Tariffs 2016 Download Download
Tariffs 2015 (276 KB, pdf, 17-06-16)

Tariffs 2015 Download Download

Ook interessant

Restitutie systeemdienstentarief

Klanten die in de periode tot en met 30 juni 2011 een systeemdienstentarief hebben betaald, komen mogelijk in aanmerking voor restitutie op basis van een ruling by the Dutch Trade and Industry Appeals Tribunal in 20

Lees meer

Congestiemanagement

Om te voorkomen dat het aanbod groter is dan de capaciteit van het netwerk (congestie) hebben we een systeem voor congestiemanagement.

Lees meer

Marktkoppeling

TenneT werkt nauw samen met andere Europese TSO’s en elektriciteitsbeurzen om elektriciteitsmarkten in Noordwest-Europa aan elkaar te koppelen. 

Lees meer