Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

PKI certificaten

Alle digitale uitwisseling van informatie tussen TenneT en andere partijen op de elektriciteitsmarkt wordt beveiligd via zogeheten PKI-certificaten (public key infrastructure).

Let op: voor regulier aanvragen, scroll naar beneden.

Certificaat verlenging 2017

De certificaten, zoals ze uitgereikt worden door Digidentity, worden verstrekt met een geldigheidstermijn van 3 jaar. Omdat er voor meerdere partijen de komende periode deze termijn gaat verlopen is er vanuit TenneT een project gestart om het verlengen door de marktpartijen te coördineren. Hiervoor wordt op deze pagina aanvullende informatie voor deze verlenging beschikbaar gesteld.

Met vragen over het vernieuwen van de PKI certificaten kunt u direct contact opnemen met het project PKI certificaten wisseling via +31(0)26 – 373 3535 of CPS_Certificaatverlenging2017(at)tennet.eu.

Projectinformatie

Nieuwsberichten

Deze pagina bevat nieuwsberichten van TenneT over de wisseling van PKI certificaten.

Lees meer

Overzicht nieuwe publieke PKI certificaten

Deze pagina bevat per week een overzicht van de verschillende publieke sleutels zoals deze geïmplementeerd kunnen worden voor de wisseling van PKI certificaten per EAN-code.

Lees meer

Planning

Dit document bevat de planning zoals deze bekend is bij TenneT voor de wisseling van PKI certificaten per EAN-code. Update 17 maart 2017.

Download de complete planning

Contact

Met vragen over het vernieuwen van de PKI certificaten kunt u direct contact opnemen met het project PKI certificaten wisseling via +31(0)26 – 373 3535 of CPS_Certificaatverlenging2017(at)tennet.eu.

Regulier proces

Veilige data

Alle digitale uitwisseling van informatie tussen TenneT en andere partijen op de elektriciteitsmarkt wordt beveiligd via zogeheten PKI-certificaten (public key infrastructure). Deze certificaten zorgen ervoor dat de identiteit van de gebruikers van online netwerken wordt gecontroleerd en dat de data veilig is.

Marktpartijen die zijn erkend door TenneT zijn verplicht de PKI-certificaten te gebruiken bij de online communicatie. De certificaten worden aan nieuwe en bestaande marktpartijen geleverd door Digidentity, het bedrijf dat dit controlesysteem heeft ontworpen. Het systeem wordt ook gebruikt door de Nederlandse regering.

Voor meer informatie over het gebruik van Digidentity door TenneT, PKI-certificaten en het aanvragen van accreditatie voor certificaten, kunt u terecht op cpscertificatenaanvraag.tennet.eu.

Als u specifieke vragen heeft kunt u ook contact opnemen met ons Customer Care Centre via tennetccc(at)tennet.eu.

Met vragen over Digidentity kunt u direct contact opnemen met Digidentity via +31 (0)88 - 77 87 888 of pki-cps(at)digidentity.eu.

Aanvragen van

certificaten

Lees meer

Related

Tariffs

The TenneT tariffs exist of two components: the connection and transport tariffs.

Lees meer

Our customers

Our customers include everyone connected to the high voltage electricity grid as well as the parties responsible for metering and programme responsible parties.

Lees meer

Customer news

All market and customer related news.

Lees meer