Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Poortinstructie

Het volgen van een zogenoemde 'poortinstructie' voor bezoekers en werknemers op hoogspanningsstations in Nederland, verbindingen en bouwplaatsen is verplicht. De poortinstructie gaat over onze veiligheidsregels en het volgen van deze instructie is een voorwaarde om toegelaten te worden.

Voorwaarde voor toegang

Safety is een belangrijke waarde voor TenneT. Daarom gelden er op onze in bedrijf zijnde hoogspanningsstations, verbindingen en bouwplaatsen specifieke regels voor zowel toegang, als voor het uitvoeren van werkzaamheden. Daar waar TenneT verantwoordelijk is voor de veiligheid, is het volgen van de poortinstructie een voorwaarde om toegelaten te worden.

Digitaal beschikbaar

Tot nu toe werd de poortinstructie ter plekke - door de TenneT-vertegenwoordiger - met de bezoeker of contractor doorgesproken. Nu is er een digitale poortinstructie in de vorm van een e-learning beschikbaar. Deze poortinstructie geldt alleen in Nederland

De poortinstructie geeft inzicht in de veiligheids- en gedragsregels van TenneT en moet vóór vertrek naar de locatie worden gevolgd. Na het bekijken van de instructiefilm volgt een toets van 10 vragen. Deelnemers die 8 vragen goed hebben beantwoord, ontvangen per mail een certificaat. Deze is 1 jaar geldig. Het certificaat is tevens voorzien van een uit te knippen bewijs van deelname (deze kan - indien in bezit - in het veiligheidspaspoort worden geplakt). Het certificaat, of het bewijs van deelname, moet bij het betreden van de locatie aan de TenneT-vertegenwoordiger worden getoond.
 

Visit our

E-learning

Lees meer